XIRINGUITO SENSE ALCOHOL


Aquest es un espai sense alcohol on trobareu tota mena

de refrescos, cafè, te, infusions i entrepans freds i calents.


Al vídeo, els alcohòlics rehabilitats que ho porten us expliquen la activitat de suport que fan.

GRUP D´AJUDA MUTUA PER ALCOHOLICS REHABILITATS