Contesti a aquestes preguntes sincerament i podrà comprovar si és alcohòlic

 

Auto testEs vostè alcohòlic(a)?                                                 

Preguntes Si /No

 1. 1.¿ha tractat alguna vegada de deixar de beure durant una setmana o mes temps, sense haver pogut complir el termini?

 2. 2.¿li molesten els consells d'altres persones que han tractat de convèncer-li perquè deixi de beure?

 3. 3.¿ha canviat d'una classe de beguda a una altra a fi d'evitar emborratxar-se?

 4. 4.¿s’ha hagut de prendre algun glop a primeres hores del matí al darrer any?

 5. 5.¿enveja vostè a les persones que poden beure sense ficar-se en embolics?

 6. 6.¿ha tingut algun problema relacionat amb la beguda al darrer any?

 7. 7.¿ha ocasionat la seva forma de beure dificultats en la seva llar?

 8. 8.¿tracta vostè d'aconseguir glops “extres” en les festes, per temor de no tenir suficient?

 9. 9.A pesar que en ocasions no és capaç de controlar-se, ¿ha continuat vostè afirmant que pot deixar de beure quan vulgui?

 10. 10.¿ ha faltat al treball, universitat o liceu degut a la beguda al darrer any?

 11. 11.¿ha tingut alguna vegada "llacunes mentals" (oblit d'actes realitzats) a causa de la beguda?

 12. 12.¿ha pensat alguna vegada que podria dur una vida millor si no begués?

Cap resposta afirmativa:

Vostè no té ningun problema amb l'alcohol. Probablement  és que no begui gens.

 De 1 a 3 respostes afirmatives:

Possiblement vostè pensa que beu amb moderació. Però vagi amb compte, es manifesta una tendència cap a l'alcoholisme. Elimini l'alcohol de la seva vida, ara que està a temps de fer-lo amb relativa facilitat. Recordi que tots els alcohòlics van començar bevent amb moderació.

 De 4 a 8 respostes afirmatives:

Vostè té un seriós problema amb l'alcohol. Encara que li sorprengui, vostè és alcohòlic. Però no intenti deixar la beguda per si solament. Busqui persones o grups amb experiència i professionalitat que li puguin ajudar.

 Mas de 8 respostes positives: L'alcohol és el gran drama de la seva vida. Vostè sofreix i fa sofrir a qui li envolten. Busqui ajuda urgentment. Vostè no és un cas perdut.